INTERPRETATION

INTERPRETATION

Interpretatie wordt niet alleen toegepast ten behoeve van voorlichting en educatie in natuurgebieden, historische plaatsen, musea, bezoekerscentra, dierentuinen etc. maar ook ten behoeve van gebiedsontwikkeling. In Nederland is het vakgebied van ‘interpretation’ nog vrij onbekend en heeft het verschillende namen of betekenissen. In de Verenigde Staten is het vakgebied apart ontwikkeld, naast educatie, voorlichting en communicatie.

 

De originele definitie van Freeman Tilden, de grondlegger van dit vakgebied in de Verenigde Staten in de eerste publicatie ‘Interpreting Our Heritage’ uit 1957 luidt: "Interpretation is an educational activity which aims to reveal meanings and relationships through the use of original objects, by first-hand experience, and by illustrative media, rather than simply to communicate factual information".  Het vak van interpretative behelst volgens Tilden het creëren van "first-hand experiences to give natural and cultural heritage a deeper meaning".


Interpretatie is een methode om natuur- en cultuurhistorisch erfgoed tot leven te brengen voor bezoekers, zodat zij de unieke kwaliteiten van de plek direct en persoonlijk ervaren, en zich ermee kunnen verbinden.


Steve van Matre, grondlegger van Earth Education maar ook (emiritus) professor in Interpretation omschrijft ‘interpretation’ in zijn boek ‘Interpretive Design and the dance of experience’ als:  “Communication is transmitting information, interpretation is guiding experience”. Communicatie is informatie overbrengen, interpretatie is het (be)geleiden van ervaringen.


Voor meer informatie over interpretatie binnen het Institute for Earth Education kun je terecht op de website: http://www.ieetree.org/interpretation-tree/interpretive-design/

 

In Nederland zouden we graag het vakgebied verder willen ontwikkelen. Daarvoor is inmiddels een groep initiatiefnemers actief die aan de slag zijn gegaan tijdens een eerste inspiratiebijeenkomst in het najaar 2019. Ben je geïnteresseerd of zou je hier een bijdrage aan willen leveren? Stuur ons een e-mail op ieenl@xs4all.nl