AARDEWANDELING & EARTHKEEPERS

AARDEWANDELING

&

EARTHKEEPERS

Wat is een Aardewandeling?


Een Aardewandeling is een avontuur, waarbij de rijkdom en wonderen van de natuur centraal staan. Het is een luchtige verfrissende manier om de natuur te ervaren. Het scherpt de zintuiglijke waarneming en bevordert 'open staan' voor alles wat leeft. Bij een Aardewandeling gaat het om de magie van de ontdekking, om enthousiasme en betrokkenheid. Het is een alternatief voor de wandelingen waarbij verzamelen, discussiëren en identificeren voorop staan.  Wij noemen een Aardewandeling ook wel 'wandelen met je neus en je oren'.

 

Meestal bestaat een aardewandeling uit 5 of 6 activiteiten in een logische,vloeiende volgorde. Het duurt een uur tot anderhalf uur en zorgt voor een nieuwe manier van beleven van dingen die we als 'gewoon' ervaren. Deelnemers leren de subtiele nuances van de natuur kennen: de wereld onder je voeten, de wonderlijke dingen die je gewoonlijk over het hoofd ziet, de microschatten die je zelden ontdekt. Hoewel de begeleider van een Aardewandeling alle activiteiten introduceert, ligt de nadruk op het doen en ervaren van de deelnemers. Een aardewandeling is meer dan een reeks activiteiten: de deelnemers ervaren het als één geheel waarin de tijd voorbij is gevlogen. Na een Aardewandeling bekijk en beleef je de natuur nooit meer op dezelfde manier!Na jaren van ontwikkelen en testen is er een nieuwe uitgave van Earthwalks verschenen met een heel aantal nieuwe activiteiten. De activiteiten zijn gegroepeerd in vier manieren waarop we ons verhouden tot de natuur: joy (plezier), reverence (eerbied), kinship (verwantschap) en love (liefde). Een gedetailleerde beschrijving in het Engels is hier te vinden.


Het boek met beschrijvingen is te bestellen via amazon.com ($26.93 incl verzenden) met deze korte link http://tiny.cc/zfa9iz en via earth education UK, email Bob Sherren: bob_sherren@hotmail.com (£31.65 incl verzenden). Er zijn een aantal trainingsdagen in Engeland gepland (zie de agenda op onze homepage).

EARTHKEEPERS

Earthkeepers is een driedaags educatief programma voor 10-11 jarigen, waar een hele schoolklas de rest van het jaar mee vooruit kan. Een groot deel van de opdrachten kan ook in de klas worden voorbereid en buiten worden uitgevoerd. Het is een doelgericht, stimulerend educatief programma wat zorgt voor concrete en eerstehands leerervaringen in het hier en nu. Het programma biedt het raamwerk voor de leerkracht om op voort te bouwen én zeer bereidwillige, enthousiaste leerlingen.

Het programma draait om de geheimzinnige E.M., waar de leerlingen mee kennismaken en die 4 geheimen voor hen heeft die ze moeten ontraadselen.


Deze geheimen hebben alles te maken met de vier grote ecologische basisbegrippen die een plek hebben in het programma:

* de kringloop van water, lucht en materie

* de stroming van energie

* de onderlinge verbanden van het leven

* het concept 'verandering in de tijd' 


De leerlingen kunnen gedurende het schooljaar 4 sleutels verdienen waarmee ze de vier geheimen kunnen ontsluiten voordat zij zelf 'earthkeeper' kunnen worden. Verder is dit programma gebaseerd op de principe 'Hoofd, Hart en Handen': begrijpen, voelen en doen. Het gaat tenslotte om het kennis nemen van natuurlijke processen, het begrijpen ervan door concreet iets te doen met die informatie, te voelen wat het met je doet door jezelf onder te dompelen in de natuur en hoe je het geleerde kunt toepassen door je gedrag aan te passen in je eigen leven. Leerlingen krijgen zelf handelingsperspectief!

 

Het programma wordt wereldwijd met veel succes uitgevoerd  en is wetenschappelijk onderzocht. Het voldoet aan alle eisen van het huidige curriculum voor de basisschool en inspireert en activeert leerlingen enorm.